Bemutatkozás

A Holnap HázaA Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ célja felnőtt mozgássérült emberek számára komplex rehabilitációs szolgáltatások nyújtása ambuláns, azaz nappali ellátás keretében. A Holnap Háza tevékenységeivel a hozzá forduló mozgássérült emberek rehabilitációját, társadalmi integrációját kívánja elősegíteni.

Az Intézmény, Budapest II. kerületében, a Marczibányi tér 3. szám alatt található, mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival jól megközelíthető, környezetében az akadálymentes közlekedés feltételei biztosítottak.

Szolgáltatásainkat azon Budapesten élő, 14. életévét már betöltött, munkaképes korú mozgássérült emberek vehetik igénybe, akiknek társadalmi re/integrációja érdekében rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére van szükségük. Ennek megfelelően súlyosan sérült és teljesen önellátó, veleszületett és későbbi életkorban szerzett sérüléssel rendelkező klienseknek egyaránt nyújtunk szolgáltatásokat. Az intézménybe való jelentkezésről, annak menetéről és feltételeiről bővebb információt a Jelentkezés menüpont alatt olvashat.

A Holnap Házában nyújtott szolgáltatások a kliensek fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. A különböző szolgáltatások a minél nagyobb fokú önállóság elérését szolgálják.

A Holnap Háza a szolgáltatásait a klienssel kötött megállapodás alapján nyújtja. A rehabilitációs folyamat egyénre szabottan, a működő képességeket és nehézségeket egyaránt feltáró, célokat és feladatokat rögzítő, a kliensek által is elfogadott egyéni rehabilitációs program alapján történik.

A szolgáltatásnyújtás jogszabályi keretét a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei nyújtják.

Az intézményben az alábbi rehabilitációs szolgáltatások vehetők igénybe:

  • Mozgásterápia (állapot fenntartás, mozgásállapot javítása, önállóság fejlesztése, segédeszközök beszerzésében való tanácsadás)
  • Szociális szolgáltatás (egyéni szociális munka - szociális önállóság fejlesztése, képessé tevés, érdekképviselet, életvezetési tanácsadás; közösségi szabadidős programok szervezése)
  • Pszichológiai, mentálhigiénés szolgáltatás (egyéni és csoportos pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás)
  • Pedagógiai, fejlesztő pedagógiai szolgáltatás (egyéni szükségleteknek megfelelő részképesség-fejlesztés, képzések szervezése, képzéshez való hozzájutás segítése)
  • Foglalkozási rehabilitáció (munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, segítségnyújtás munkára való felkészítésben, munkakeresésben, munkakipróbálásban, munkába helyezést követő mentori kísérés)
  • Egészségügyi szolgáltatások (háziorvos, ortopéd orvos, pszichiáter / neurológus meghatározott rendelési időben)